Posts in category: การอยู่โรงเรียนประจำ

  • Home
  • การอยู่โรงเรียนประจำ

โรงเรียนประจำเอกชนที่หลายคนไม่รู้จัก

October 8, 2016 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

          หลายคนกำลังมองหาโรงเรียนประจำให้ลูกของท่าน ซึ่งโรงเรียนประจำก็จะมีทั้งเอกชนและรัฐบาล โดยคนที่อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชนก็จะต้องนั่งหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก่อนแล้ว ว่าโรงเรียนไหนเป็นอย่างไรไกลบ้านหรือว่าใกล้ไหมของท่านไหม ซึ่งจะสะดวกต่อการเดินทางไปส่งตอนเข้าเรียนหรือไม่นั้นเอง ซึ่งการให้ลูกเข้าโรงเรียนประจำนั้น คือว่าผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกนั้นเอง เลยไม่อยากให้เด็กไม่มีคนดูแลเลยส่งให้เรียนโรงเรียนประจำ แต่เราสามารถไปพบลูกได้ตลอดในเวลาที่เขาเรียน ซึ่งสะดวกต่อการที่เรามีเวลาให้ลูกเมื่อไหร่และสามารถไปหาลุกได้นั้นเอง

READ MORE

บ้านกับโรงเรียน แหล่งความรู้ชั้นดีสำหรับทุกคน

August 7, 2016 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

หากจะบอกว่าในชีวิตของทุกคนนั้นมีอยู่ 2 สถานที่ที่ยังไงเสียก็จะต้องเคยสัมผัสอย่างแน่นอนก็คือ บ้าน และ โรงเรียน สถานที่แรกอย่างบ้านนั้นคนทุกคนเกิดมาก็ต้องอยู่ในบ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ส่วนสถานที่ที่ 2 อย่างโรงเรียนคือเมื่อเติบโตขึ้นมาอยู่ถึงในวัยของการเรียนรู้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องไปโรงเรียนเพื่อศึกษาเล่าเรียน แม้ทั้ง 2 สถานที่นี้จะมีสถานะที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นแหล่งสร้างความรู้และหล่อหลอมให้ทุกๆ คนนั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลก อยู่ในสังคมแห่งนี้ได้อย่างปกติสุข

READ MORE

ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนประจำของไทยกับเมืองนอกต่างกันอย่างไร

July 2, 2016 | การอยู่โรงเรียนประจำ , โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

    โรงเรียนประจำในไทยและต่างประเทศจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว ซึ่งการเรียนการสอนอาจจะคล้ายๆกันแต่เรื่องการแต่งกายจะแตกต่างกันเล็กน้อย เพราะว่าเมืองบางโรงเรียนจะให้ใส่เป็นชุดนอกมาเรียน แต่เมืองไทยจะต้องเป็นขุดนักเรียนเท่านั้น เพราะเมืองไทยจะเคร่งเรื่องกายแต่งกายอย่างมาก แต่สำหรับเมืองนอกจะไม่เน้นเรื่องการแต่งกาย แต่จะเน้นเรื่องการเรียนอย่างมาก ซึ่งเรื่องการเรียนการสอนของเมืองจะต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพรา เขาต้องการให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสามารถที่ดี และสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างดี ซึ่งในต่างประเทศเขาต้องการให้เด็กมีการศึกษาที่ดี และเรื่องการเรียนการสอนจะสอนแบบให้เด็กเรียนรู้ง่าย และจะให้เด็กนั่งเรียนแบบไม่ตึงเครียด เป็นต้น

READ MORE
1 2 3