Posts in category: การอยู่โรงเรียนประจำ

  • Home
  • การอยู่โรงเรียนประจำ

มารู้จัก ธรรมชาติการเรียนรู้ คืออะไรมาดูกัน

February 11, 2020 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

การเรียนรู้คืออีกหนึ่ง องค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะมนุษย์ที่จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อยกระดับ และพัฒนาชีวิต รวมทั้งพัฒนาสติปัญญาของตน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, ทัศนคติ และความคิดต่างๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งขั้นตอนการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้นี้ สามารถมีได้ในหลายๆ ทาง แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล หากแต่ส่วนใหญ่แล้ว การเรียนรู้จะมาจากประสบการณ์รวมทั้งการฝึกฝน วันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับแนวทางในการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ซึ่งการเรียนรู้นั่น ก็คือ ‘ธรรมชาติการเรียนรู้’

READ MORE

มาแตร์เดอี โรงเรียนหญิงล้วนแถวหน้าที่มีชื่อเสียง มานานถึง 90 ปี

September 5, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

เป็นโรงเรียนคาทอลิกเอกชนดำเนินการโดย แม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล “มาแตร์เดอี” เป็นวลีภาษาละตินหมายถึง “มารดาของพระผู้เป็นเจ้า” ในปี พ. ศ. 2468 คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันส่งซิสเตอร์ชาวยุโรปสี่คนไปทำงานด้านการศึกษาในประเทศไทยตามคำเชิญของ Archbishop Rene Perros หัวหน้าคณะเผยแผ่คาทอลิกในประเทศไทย ในปี พ. ศ. 2469 ซิสเตอร์มารีได้ตัดสินใจซื้อที่ดินประมาณ 18 ไร่ กับบ้านหลังใหญ่ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีขึ้น และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวบนถนนเพลินจิต เป็นอาคารไม้ที่มีหอคอยที่โดดเด่นสองแห่ง หอพักนักเรียนหนึ่งแห่ง ในขณะที่อีกแห่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของซิสเตอร์พร้อมกับโบสถ์เล็กๆ

READ MORE

โรงเรียนสหศึกษา คืออะไร แตกต่างจากโรงเรียนปรกติอย่างไร

August 23, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

เมื่อพูดถึงโรงเรียนมีเรามักจะพูดถึงสองประเภท ได้แก่ โรงเรียนแบบผสม และโรงเรียนชายล้วน/หญิงล้วน “โรงเรียนสหศึกษา” เป็นชื่อเรียกอีกอย่างของโรงเรียนแบบผสม ซึ่งจะมีนักเรียนชายหญิงรวมกัน โรงเรียนสหศึกษามีข้อดีหลายอย่างสำหรับนักเรียน แต่ก็มีข้อเสียเช่นกันเมือเอานักเรียนสองเพศมาอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวัยกำลังเจริญเติบโต เราลองมาดูกันว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้าง

READ MORE

แป๊ะเจี๊ยะ โรงเรียน คืออะไร และจำเป็นต้องจ่ายไหมมาดูกัน

July 10, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

ธรรมเนียมในการจ่ายค่าแป๊ะเจี๊ยของโรงเรียนอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้ว เราเคยได้ยินกระแสข่าวอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายเงียบไปตามระเบียบ แม้ว่าโรงเรียนในไทยจะมีอยู่มากมาย แต่เมื่อผู้ปกครองที่มีกำลังทรัพย์ก็มักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอ สิ่งนี้ทำให้โรงเรียนที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดมีคนแห่มาสมัครกันจนเต็มโควตา แทนที่หลายโรงเรียนจะใช้วิธีการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นเกณฑ์หลักในการรับนักเรียน แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ “แป๊ะเจี๊ยะ” นั่นเอง เป็นวิธีที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ขอแค่ผู้ปกครองมีเงินถึง

READ MORE

เลือกอาชีพในอนาคต อย่างไรให้ตรงใจ

June 3, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

สำหรับน้องๆที่กำลังค้นหาตัวเอง และอยากรู้ว่าเราจะเลือกอาชีพไหน เข้ากับตัวเองมากที่สุด สามารถสร้างรายได้ไปพร้อมกับความสุข วันนี้เรามีข้อคิดดีๆมาฝากให้ลองไปขบคิดกันดูค่ะ

READ MORE

การเรียนรู้ด้วยตนเองคืออะไร และสร้างประโยชน์อย่างไรต่อตัวเอง

May 3, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

คือ กระบวนการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง โดยเลือกเรื่องเรียนจากความสนใจ , ความปรารถนา รวมทั้งความถนัด ถึงแม้จะเป็นการศึกษาด้วยตัวเองหากแต่ก็ต้องมีเป้าหมาย อีกทั้งยังต้องเป็นผู้รู้จักแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เลือกวิธีเรียนและประเมินความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่งตรงจุดนี้สามารถทำด้วยตนเอง หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ได้ สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นก็มีมากมายหลายรูปแบบ เช่น…

READ MORE

วิธีเขียน Planner อ่านหนังสือ

April 3, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

การตั้งเป้าหมายมีความสำคัญมากกับการดำเนินชีวิตของทุกๆคน แน่นอนว่าแม้แต่เด็กวัยเรียนเองก็เช่นเดียวกัน โดยสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งไปกว่าการตั้งเป้าหมายก็คือ ความตั้งใจบวกกับวินัยที่ดี  สำหรับในวันนี้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่เราจะมาแนะนำวิธีเขียน Planner อ่านหนังสืออันมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการตื่นมาใช้ชีวิตในทุกๆวัน

READ MORE

มาทำความรู้จัก ‘การเรียนรู้แบบร่วมมือ’ กันเถอะ

March 3, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

‘การเรียนรู้แบบร่วมมือ’ คือ อีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน โดยการใช้วิธีแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มล้วนมีความสามารถแตกต่างกัน เข้ามาทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนับสนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจสร้างความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนของตน และส่วนรวม เพื่อให้ ‘กลุ่ม’ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

READ MORE

ทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดชีวิต คืออะไร ?

February 3, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเรื่องที่กลายมาเป็นกระแสหลักของสังคม ณ ปัจจุบันนี้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนจวบไปจนตลอดชีวิต คือ กระบวนการเรียนรู้ซึ่งสอดแทรกเข้าไปในวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างกลมกลืน โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแนวคิดซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสัง

READ MORE

ระบบการเลื่อนชั้นเรียนของต่างประเทศแตกต่างจากประเทศไทยอย่างไร

October 31, 2018 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | One Comment

สำหรับระบบการศึกษาของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา มีสาขาวิชาให้นักเรียนได้เลือกมากมาย ตัวนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกตั้งแต่ โรงเรียน , หลักสูตรวิชาเรียน , สถานที่ตั้งของโรงเรียน แต่สำหรับระบบเลื่อนชั้นเรียนจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ?

READ MORE
1 2 3