Posts in category: โรงเรียนน่ารู้

  • Home
  • โรงเรียนน่ารู้

แนะนำ 5 โรงเรียนประถมของรัฐบาลที่ดีที่สุด

November 14, 2022 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

มีลูกในยุคนี้ต้องหาโรงเรียนดีๆ ให้ลูก แต่รายได้นั่นนะสิที่ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนเลย วันนี้เราเลยหาโรงเรียนรัฐบาลที่ได้รับความนิยมและโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับดีมากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

READ MORE

ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

August 19, 2022 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีอักษรย่อคือ ส.ก.  เป็นโรงเรียนชายล้วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาในขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีชื่อเดิมคือ กรมสามัญศึกษา  ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นั้น ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2424 โดยที่ได้เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย   ในปัจจุบันนั้นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด 6 หลัง ด้วยกัน มีสนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์และ หอประชุม จัดการเรียนการสอน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด 36 ห้องเรียน และจัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด จำนวน 42 ห้องเรียน รวมแล้วทั้งสิ้น 78 ห้องเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้น มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของศิษย์เก่าที่ได้ศึกษาจบไป […]

READ MORE

มาทำความรู้จักกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากัน

August 18, 2022 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีการศึกษาถึงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในปัจจุบันนั้นจัดอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครในเขตที่ 1 (สพม.1) โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้นมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 เดือนมกราคม พุทธศักราชปี  2480 โดยพันเอก หลวงพิบูลสงคราม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 227 ถนนพญาไทแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้มีพื้นที่และอาณาเขตติดอยู่กับหลายคณะด้วยกัน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ภายในพื้นที่เช่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังเป็นที่ตั้งอยู่ของ กลุ่มอาคารจุฬาวิชช์ และที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

READ MORE

มาดู ผลกระทบของการไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลอย่างไรบ้าง

March 5, 2020 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

สิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆ บนโลกใบนี้ ก็คือ มนุษย์มีมันสมองที่สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆ และเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะฉะนั้นพื้นฐานของการดำรงอยู่อาศัยในโลกปัจจุบันนี้ ก็คือการเรียนรู้แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีบุคคลหรือประชากรที่อยู่ในวัยเรียน ไม่ให้ความใส่ใจกับการเรียนสักเท่าไหร่นัก ซึ่งปัญหานี้จะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อมาในอีกหลายๆ เรื่อง

READ MORE

เลือกโรงเรียนแบบไหนให้ลูกระหว่างประจำกับไปกลับถึงจะดีกว่ากัน!!

December 28, 2017 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

ในระบบการศึกษาของไทยมีให้เลือกเรียนทั้งแบบโรงเรียนประจำกับโรงเรียนที่เดินทางไป-กลับ ซึ่งพ่อแม่หลายคนที่ถึงเวลาจะต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนอาจเกิดข้อวิตกกังวลว่าจะให้ลูกเข้าเรียนแบบไหนถึงจะดีหรือมีคุณภาพมากกว่ากัน เพราะบางท่านอยากส่งลูกเข้าเรียนประจำแต่ก็กลัวว่าลูกจะอยู่ไม่ไหว หรือหากให้ลูกไปกลับน่าจะดีกว่าจะได้ควบคุมลูกได้ด้วยตัวเอง จึงทำให้หาข้อสรุปไม่ลงตัวเสียที

READ MORE

โรงเรียนประจำในต่างประเทศ Institut auf dem Rosenberg

December 3, 2016 | การอยู่โรงเรียนประจำ , โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

    Institut auf dem Rosenberg  เป็นโรงเรียนประจำที่ติดอันดับในประเทศสวิสแลนด์ ซึ่งการเรียนการสอนก็จะสอนเป็นสองภาษาด้วยกันคือ เยอรมัน อังกฤษ และเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจะเป็นแนวรักธรรมชาติ เพราะโรงเรียนจะถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งธรรมชาตะจะทำให้นักเรียนผ่อนคลายเวลานั่งเรียนนั่นเอง  และหลักการเรียนการสอนก็จะเหมือนโรงเรียนประจำทั่วไป

READ MORE

ความต่างระหว่างโรงเรียนประจำเอกชนกับรัฐบาลมีความต่างอย่างไร

August 22, 2016 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

  ซึ่งโรงเรียนประจำจะเป็นโรงเรียนที่ต้องกินนอนพักที่โรงเรียน และกฎระเบียบของโรงเรียนก็จะต่างกันไป ซึ่งโรงเรียนประจำรัฐบาลกับเอกชนก็จะต้องมีข้อแตกต่างกันอยู่แล้ว เพราะว่ากฎระเบียบแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน และอาจารย์ที่มาสอนเด็กนักเรียนจะถูกประเมินมาต่างกัน เพราะโรงเรียนเอกชนจะต้องคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณภาพสูงและใส่ใจในการเรียนการสอน เพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเก่งขึ้นและสามารถเรียนรู้ได้ไว และสอนทักษะการเรียนรู้ต่างๆให้กับนักเรียนโดยตลอด แต่โรงเรียนรัฐบาลจะนำอาจารย์ที่บรรจุเป็นเงินของทางหลวงเข้ามารับราชการ หรือสอบครูผู้ช่วยต่างๆเข้ามา และจะนำอาจารย์ที่ไม่ได้จบเรื่องวิชาที่สอนมาสอนอีกวิชาหนึ่ง ซึ่งข้อนี้ถือว่าสำคัญมาก

READ MORE

ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนประจำของไทยกับเมืองนอกต่างกันอย่างไร

July 2, 2016 | การอยู่โรงเรียนประจำ , โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

    โรงเรียนประจำในไทยและต่างประเทศจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว ซึ่งการเรียนการสอนอาจจะคล้ายๆกันแต่เรื่องการแต่งกายจะแตกต่างกันเล็กน้อย เพราะว่าเมืองบางโรงเรียนจะให้ใส่เป็นชุดนอกมาเรียน แต่เมืองไทยจะต้องเป็นขุดนักเรียนเท่านั้น เพราะเมืองไทยจะเคร่งเรื่องกายแต่งกายอย่างมาก แต่สำหรับเมืองนอกจะไม่เน้นเรื่องการแต่งกาย แต่จะเน้นเรื่องการเรียนอย่างมาก ซึ่งเรื่องการเรียนการสอนของเมืองจะต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพรา เขาต้องการให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสามารถที่ดี และสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างดี ซึ่งในต่างประเทศเขาต้องการให้เด็กมีการศึกษาที่ดี และเรื่องการเรียนการสอนจะสอนแบบให้เด็กเรียนรู้ง่าย และจะให้เด็กนั่งเรียนแบบไม่ตึงเครียด เป็นต้น

READ MORE