โรงเรียนสหศึกษา คืออะไร แตกต่างจากโรงเรียนปรกติอย่างไร

August 23, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

เมื่อพูดถึงโรงเรียนมีเรามักจะพูดถึงสองประเภท ได้แก่ โรงเรียนแบบผสม และโรงเรียนชายล้วน/หญิงล้วน “โรงเรียนสหศึกษา” เป็นชื่อเรียกอีกอย่างของโรงเรียนแบบผสม ซึ่งจะมีนักเรียนชายหญิงรวมกัน โรงเรียนสหศึกษามีข้อดีหลายอย่างสำหรับนักเรียน แต่ก็มีข้อเสียเช่นกันเมือเอานักเรียนสองเพศมาอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวัยกำลังเจริญเติบโต เราลองมาดูกันว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้าง

การสอนให้มีความเท่าเทียมกัน

โรงเรียนสหศึกษา
โรงเรียนสหศึกษา

มีนักเรียนทั้งชายและหญิงเข้าร่วมชั้นเรียนด้วยกัน และเข้าร่วมในกิจกรรมชั้นพร้อมกัน นักเรียนเหล่านี้จะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ตรงข้ามกับโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน โรงเรียนสหศึกษาปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเรื่องเพศ ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียบกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

ส่งเสริมการขัดเกลาทางสังคม

บางคนที่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสหศึกษา มักพบว่ามันยากที่จะเข้าสังคมกับเพศตรงข้าม เพราะพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการมีปฏิสัมพันธ์ และพูดคุยกับสมาชิกเพศตรงข้ามด้วย ในทางกลับกันเด็กที่เรียนในโรงเรียนสหศึกษา จะมีในชั้นเรียนแบบผสมที่พวกเขาจะได้สัมผัสกับสมาชิกเพศตรงข้าม และคุ้นเคยกับพวกเขามากขึ้น ความคุ้นเคยจะสอนพวกเขาให้อยู่ร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็เตรียมให้พวกเขาพร้อม เมื่อพวกต้องออกจากโรงเรียนไปรับมือกับคนประเภทต่างๆ

เตรียมนักเรียนสู่โลกแห่งความจริง

ข้อดีอีกอย่างของโรงเรียนสหศึกษา คือนักเรียนจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมปกติ ซึ่งในสังคมจะประกอบไปด้วยทั้งชายและหญิง หากพวกเขาได้รับการสอนอย่างถูกวิธี มีแรงจูงใจในการโต้ตอบกับทั้งสองเพศ พวกเขาสามารถใช้ทักษะนี้ในยามที่ออกไปสู่โลกภายนอก นำไปใช้ปรับตัวให้เข้ากับสังคม เพื่อนร่วมงาน รวมถึงคนรอบข้างได้ดีมากขึ้น เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันทางสังคัมที่จำเป็น

ปรับปรุงทักษะการสื่อสาร

หากนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่มีเพื่อนเป็นเพศตรงข้าม เป็นธรรมดาที่จะต้องเจอหน้าพูดคุยกันเป็นปกติ แต่เนื่องจากเพศทั้งสองมีวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกัน การศึกษาในโรงเรียนสหศึกษาจะช่วยให้บุคคลมีทักษะการสื่อสารที่ดีมากขึ้น เพราะได้ใกล้ชิดกับเพื่อนในห้อง สามารถพูดคุยทำความคุ้นเคยกับเพศตรงข้ามได้ง่ายขึ้น

ความท้าทายเรื่องเพศนิยม

โรงเรียนที่มีนักเรียนหลากหลายเพศ มักจะนำเสนอสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ ชายหญิงแสดงออกถึงมุมมองของพวกเขา ซึ่งจะสอนให้เด็กสามารถเข้าใจเรื่องของเพศมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้รับอนุญาตให้พูดคุยกันในทุกเรื่องที่สงสัย พวกเขาจะพบกับมุมมองใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างของกัน สิ่งนี้จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะกล้าแสดงความคิดเห็น