เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนส่งลูกน้อยเข้าโรงเรียนประจำ

December 28, 2017 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

สำหรับพ่อแม่ในยุคปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มตัดสินใจที่จะส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนประจำมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆจนถึงขั้นมัธยมศึกษาทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ด้วยความเชื่อที่ว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกและเครื่องไม้เครื่องมือที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กมากกว่าในโรงเรียนทั่วๆไป ประกอบกับว่าการที่ให้เด็กอยู่โรงเรียนประจำจะมีความปลอดภัยกว่าการที่เด็กต้องเดินทางไปกลับ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและฝึกวินัยให้กับลูกน้อยไปในตัว ให้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง

ดังนั้นก่อนตัดสินใจที่จะส่งลูกเข้าสู่โรงเรียนประจำ พ่อแม่ควรที่จะต้องเตรียมความพร้อมพอสมควร อันดับแรกก็คือการพาลูกไปดูโรงเรียน ขออนุญาตโรงเรียนเข้าดูหอพัก พร้อมกับทดลองพูดคุยกับเด็กที่อยู่ประจำก่อนแล้วรวมทั้งคุยกับครูที่ดูแลหอพัก ตารางกิจกรรมที่เด็กประจำต้องทำในแต่ละวัน โดยเฉพาะกิจกรรมหลังจากเวลาเรียน แล้วสังเกตดูว่าลูกมีปฎิกิริยากับสิ่งเหล่านี้อย่างไร ลองบอกเหตุผลดีๆที่ลูกจะได้รับจากการอยู่โรงเรียนประจำ เพื่อที่ลูกจะได้เข้าใจเจตนารมณ์ของพ่อแม่อย่างแท้จริง ดีกว่าปล่อยให้เด็กคิดไปเองว่าพ่อแม่ต้องการผลักไสให้ออกจากบ้าน

เมื่อลูกตกลงพร้อมใจที่จะเข้าเรียนโรงเรียนประจำ พ่อแม่เองก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยทันที อาจจะโทรศัพท์มาถามข่าวคราวบ้าง หรือมาเยี่ยมเป็นบ้างครั้ง เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันให้เด็กรู้ว่าไม่ได้ถูกนำมาทอดทิ้งแต่อย่างไร เพราะการที่เด็กเคยอยู่แต่ในบ้านมีพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่ ต้องย้ายมาอยู่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก และต้องทำอะไรตามกฎระเบียบมากขึ้นไม่ได้อิสระเหมือนกับอยู่ที่บ้าน ย่อมเกิดปัญหาเรื่องการปรับตัวกับการอยู่ร่วมกันของสังคมหมู่บ้าน

สิ่งสุดท้ายที่ต้องเตรียมพร้อมและสำคัญเป็นอย่างมาก คือใจของพ่อแม่ควรมั่นคงและคิดเสมอว่าสิ่งที่เราเลือกให้ลูกคือสิ่งที่ดีสำหรับลูกในอนาคต เพราะมีพ่อแม่หลายคนเมื่อลูกเกิดปัญหาการปรับตัวโทรมาปรึกษาก็เกิดใจอ่อน กังวล สงสารลูก อยากจะไปช่วยแก้ปัญหาหรือรับตัวกลับ ซึ่งถ้าทำเช่นนั้นรับรองได้ว่าไม่เกิดผลดีกับลูกแน่นอน เพราะลูกก็จะไม่กล้าที่จะก้าวต่อไป ทางที่ดีที่สุดคือพ่อแม่ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง เมื่อลูกเกิดปัญหาต้องเอาใจใส่แล้วคอยดูแลแก้ปัญหาอยู่ห่างๆหรือเป็นกำลังใจให้จะดีกว่า

ฉะนั้นการส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนประจำจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่พ่อแม่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีพอหรือเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกหรือไม่ ซึ่งคนที่จะรู้คำตอบได้ดีที่สุดก็คงไม่พ้นพ่อแม่นั่นเองคะ