มารู้จัก ธรรมชาติการเรียนรู้ คืออะไรมาดูกัน

February 11, 2020 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

การเรียนรู้คืออีกหนึ่ง องค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะมนุษย์ที่จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อยกระดับ และพัฒนาชีวิต รวมทั้งพัฒนาสติปัญญาของตน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, ทัศนคติ และความคิดต่างๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งขั้นตอนการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้นี้ สามารถมีได้ในหลายๆ ทาง แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล หากแต่ส่วนใหญ่แล้ว การเรียนรู้จะมาจากประสบการณ์รวมทั้งการฝึกฝน วันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับแนวทางในการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ซึ่งการเรียนรู้นั่น ก็คือ ‘ธรรมชาติการเรียนรู้’

ธรรมชาติการเรียนรู้คืออะไร

สำหรับแนวคิดเรื่องธรรมชาติการเรียนรู้นั้น มีการอ้างอิงจากความคิดทางด้านจิตวิทยา ที่มีความเชื่อว่ามนุษย์จะสามารถเรียนรู้ได้ ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้ลงมือกระทำกิจกรรมใดๆ ก็ตาม และเกิดประสบการณ์ขึ้นมา หลังจากนั้นเมื่อมนุษย์ได้สะสมประสบการณ์มากๆ เข้า ก็ส่งผลทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ขึ้น พร้อมจดจำสิ่งเหล่านั้นได้ จนกระทั่งยกระดับพัฒนากลายเป็นทักษะติดตัว และถ้ามนุษย์ยังเรียนรู้ไม่หยุด ก็จะเกิดเป็นความชำนาญในเรื่องนั้นขึ้นมา เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของมนุษย์ในด้านนี้ จึงเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีความถาวร

หลักการของธรรมชาติการเรียนรู้

การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะค่อนข้างถาวร เพราะมนุษย์ได้รับรู้ถึงสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา และสิ่งใหม่ๆ นั้นก็ทำให้ชีวิตเขาหรือสิ่งต่างๆ รอบตัวดีขึ้น จึงจะทำให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการเรียนรู้จำต้องมีการแก้ไข เป็นเรื่องธรรมชาติมาก ที่การกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่ต้องมีการฝึกฝน ไม่อาจมีใครเรียนรู้สิ่งหนึ่งได้ แล้วสามารถทำสิ่งนั้นได้เก่งทันที บางครั้งก็ต้องพบกับความผิดพลาดบ้าง และเมื่อพบกับความผิดพลาดแล้ว ก็ต้องหาทางแก้ไข และการเรียนรู้ความผิดพลาดนี่แหละก็คือประสบการณ์ประเภทหนึ่ง

โดยการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว ไม่นับว่าเป็นการเรียนรู้  ถ้าอ้างอิงตามหลักทฤษฎีของธรรมชาติการเรียนรู้ คือ สิ่งที่จะทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบค่อนข้างถาวร เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงชั่วคราว ก็เรียกได้ว่าไม่ถูกจัดว่าเป็นการเรียนรู้

การเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรม

อย่างที่เราได้บอกในตอนต้นว่า การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นสามารถทำได้ในหลายทาง ซึ่งการสังเกตก็เป็นอีกหนทางหนึ่งในการเรียนรู้ เช่น การที่มนุษย์สังเกตว่าทำไมพระอาทิตย์ถึงตกทางทิศตะวันตก และขึ้นทางทิศตะวันออก เมื่อมนุษย์เกิดคำถามขึ้นมา ก็จะแสวงหาคำตอบและกระบวนการนี้แหละที่เรียกว่าการเรียนรู้

การเรียนรู้จะมีการดำเนินอย่างต่อเนื่อง ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน เป็นเรื่องแน่นอนว่า ถ้าบุคคลใดมีความสนใจหรือมีความรักต่อสิ่งใด เขาก็จะต้องการเรียนรู้สิ่งนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์สูงสุด และจากความรักนี่เอง ก็จะทำให้การเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

การเรียนรู้ของแต่ละคนต่างกัน มนุษย์แต่ละคนเกิดมามีประสบการณ์ที่ต่างกัน มีองค์ความรู้พื้นฐานที่ต่างกัน มีความถนัดที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นการที่บุคคลแต่ละคนจะมีความถนัดที่ต่างกัน และเข้าใจเทคนิคในการสอนที่ต่างกันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดา

การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ โดยการตั้งใจหรือโดยเหตุบังเอิญก็ตาม โดยการเรียนรู้ของมนุษย์นั้น เรียกได้ว่าแทบไม่มีจำกัด บางครั้งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ก็อาจทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้เรื่องอันยิ่งใหญ่ได้ อย่างเช่น กรณีที่ Sir Isaac Newton ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกจากการตกของลูกแอปเปิ้ล เป็นต้น โดยตั้งแต่ที่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ มนุษย์เองก็ได้มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งกฎธรรมชาติกฎหนึ่งของโลก ก็คือ สิ่งมีชีวิตจะไม่มีการวิวัฒนาการถอยหลัง เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าตลอดเวลา