มาดู ผลกระทบของการไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลอย่างไรบ้าง

March 5, 2020 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

สิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆ บนโลกใบนี้ ก็คือ มนุษย์มีมันสมองที่สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆ และเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะฉะนั้นพื้นฐานของการดำรงอยู่อาศัยในโลกปัจจุบันนี้ ก็คือการเรียนรู้แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีบุคคลหรือประชากรที่อยู่ในวัยเรียน ไม่ให้ความใส่ใจกับการเรียนสักเท่าไหร่นัก ซึ่งปัญหานี้จะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อมาในอีกหลายๆ เรื่อง

ไม่ตั้งใจเรียนส่งผลกระทบอะไรบ้าง มาศึกษากัน

ส่งผลกระทบทางจิตใจของนักเรียน

ในชีวิตจริงของคนเรา การที่เด็กคนหนึ่งจะไม่สนใจการเรียนนั้น มีได้ด้วยการมากมายหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะทางสภาพแวดล้อมที่โรงเรียน จากสภาพแวดล้อมทางครอบครัว หรือแม้แต่ความเครียด ที่เกิดขึ้นจากตัวเอง ซึ่งผลกระทบหลักที่สามารถพบเจอได้ ก็คือ การที่เด็กคนนั้นอาจจะถูกเปรียบเทียบกับเพื่อน หรือพี่น้องที่เรียนเก่งกว่า ทำให้ความไม่ใส่ใจการเรียนอยู่แล้วยกระดับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ช่วงชีวิตวัยรุ่น ยังเป็นช่วงชีวิตที่ยังประสบพบเจอกับเรื่องราวในชีวิตไม่นานพอถ้าเด็กบางคนสามารถคิดในด้านบวกได้ ก็เป็นเรื่องดี แต่ถ้าเด็กบางคนนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วเกิดความทุกข์ โกรธตัวเอง โมโหตัวเอง ก็จะยิ่งทำให้เขาเตลิดเข้าไปอีก

ทำให้เข้าสู่วังวนของชีวิตด้านมืด

การเรียนนั้นคือพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ ซึ่งจะทำให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เช่น นำวิชาการเรียนที่ได้ ไปปรับใช้ในวิชาชีพ ทำให้มีเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว ได้เจอกับสังคมการทำงานที่ดีมีคุณค่า เพราะไม่ได้เป็นภาระให้แก่ประเทศ ช่วยจ่ายภาษี มีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิต และอื่นๆ แต่ถ้าเด็กบางคนมาจากครอบครัวมีฐานะยากจน หรือมีฐานะปานกลาง ที่จะต้องดิ้นรน ถ้าเขาไม่สนใจการเรียน ชีวิตเขาก็อาจจะยังต้องเวียนวนอยู่กับที่เดิม โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นด้วยแล้ว เป็นช่วงที่อยากรู้อยากลองอยากเห็นสิ่งต่างๆ เป็นการทำให้เขาเข้าสู่ด้านมืดได้ เช่น ดื่มแอลกอฮอล์,ต้องการสูบบุหรี่ หรือหนักกว่านั้นก็คือหายามาเสพ เพื่อต้องการคลายความทุกข์ที่ประสบพบเจอในชีวิตจริง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นชีวิตของเขาก็เหมือนกับการดิ่งเหว

สังคมไทยต้องใช้ใบการศึกษา

จริงอยู่ว่าอัจฉริยะของโลกหลายๆ คน เรียนไม่จบ แต่คุณผู้อ่านก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่า การที่พวกเขาเรียนไม่จบนั้นไม่ได้หมายความว่า พวกเขาเรียนไม่รู้เรื่อง แต่เป็นเพราะพวกเขาฉลาดเกินกว่าจะเรียน และรู้เป้าหมายของตัวเองว่าจะต้องออกไปทำอะไร แต่ในชีวิตจริงของคนเรานั้น เด็กหลายๆ คน อาจจะไม่ได้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น หรือยังไม่มีความรู้ที่จะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสร้างอาชีพให้เขาเลย ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ การเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะอย่างน้อยการเรียน ก็ทำให้พวกเขาค้นหาว่า ตัวเองชอบอะไร ต้องการเดินไปทางไหน มีองค์ความรู้พื้นฐานที่จะเป็นวัตถุดิบในการใช้ชีวิตต่อไปในสังคม และอีกหนึ่งความจริงที่เราทุกคนก็ต้องยอมรับคือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องใช้ใบสำเร็จการศึกษาในการเข้าทำงาน ถึงแม้ว่าคุณจะมีประสบการณ์เจนจัดมากเพียงใดแต่ในบริษัท องค์กรหรือธุรกิจอีกมากมายยังจำเป็นต้องใช้ใบการศึกษา เป็นใบเบิกทาง ถ้าคุณมีใบการศึกษาและประสบการณ์ในสายอาชีพนั้นด้วย ราวกับเป็นเสือติดปีกเลยทีเดียว แต่คุณลองคิดดูสิว่า ถ้าคุณไม่มีทั้งความรู้ ไม่มีใบการศึกษา ไม่มีประสบการณ์ จะเป็นอย่างไรต่อไป

แต่ถึงกระนั้นสิ่งที่คุณผู้อ่านจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอ ก็คือ จะต้องทำให้การเรียนนั้นเป็นเรื่องที่มีความสุขสนุกสนาน ซึ่งก็จะกลายเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียนขึ้นมาได้ นอกจากนี้สิ่งที่สังคมไทยต้องการก็คือบุคคลแต่ละคนนั้นเกิดมามีความถนัดต่างกัน มีความสามารถต่างกัน เพราะฉะนั้นการที่นักเรียนหนึ่งคน จะไม่ถนัดทางด้านวิชาเลขแต่ถนัดศิลปะหรือการที่นักเรียนบางคนถนัดวิชากีฬา แต่ไม่ถนัดวิชาวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือบุคคลแต่ละคนจะต้องหาอัตลักษณ์ของตัวเองให้เจอ แล้วพัฒนาในด้านนั้นเพื่อให้เกิดความชำนาญถึงขีดสุด และสามารถเลี้ยงตัวเองต่อไปได้ในอนาคต

ในปัจจุบันนี้คือโลกแห่งเสรี มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย และมีอาชีพเก่าๆ หลายอาชีพ ที่เลือนหายไป เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเด็กจะไม่เก่งทางด้านวิชาการพื้นฐาน แต่ขอให้เขาได้เก่งสุดๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แล้วแล้วหนทางสู่อนาคตจะเกิดขึ้นเอง