ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนประจำเพราะอะไร

May 30, 2017 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

โรงเรียนประจำหรือโรงเรียนกินนอน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหล่าผู้ปกครองนิยมส่งลูกหลานให้ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นั่น โดยที่อีกหลายครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยและมีคำถามว่าไม่คิดถึงลูกหรือ วันนี้ เราจะมาดูกันว่าเพราะเหตุผลอะไรผู้ปกครองจึงส่งลูกเข้าโรงเรียนประจำ

               ก่อนอื่นเรามารู้จักโรงเรียนประจำกันก่อนว่าคืออะไร โรงเรียนประจำคือ โรงเรียนที่นักเรียนไปเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนเลยโดยทั้งกินและนอน จึงได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนกินนอน โรงเรียนจะมีหอพักแยกต่างหากจากห้องเรียน นักเรียนจะใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และมีครูหอที่คอยดูแล การกลับบ้านหรือให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมได้ตามแต่โรงเรียนจะกำหนด เช่น สามารถกลับได้หนึ่งเดือนต่อครั้งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ หรือปิดเทอมจึงให้กลับได้ครั้งหนึ่ง เป็นต้น

               เดิมทีนั้น โรงเรียนประจำมีขึ้นในต่างประเทศและที่โด่งดังมาคือโรงเรียนอีตันในประเทศอังกฤษ โรงเรียนแห่งนี้จะมีความเข้มงวดกวดขันทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบ ทำให้ผู้ที่จบมาจากโรงเรียนอีตันล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงและได้รับตำแหน่งสำคัญทั้งสิ้น จากนั้นจึงได้แพร่กระจายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก

               ปัจจุบันโรงเรียนประจำในประเทศไทยมีอยู่หลายแห่ง แรกเริ่มเดิมทีจะมีเฉพาะโรงเรียนพิเศษ เช่น โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนเตรียมทหาร สาเหตุที่ต้องให้นักเรียนเหล่านี้อยู่ประจำเพราะนอกจากเรียนทางวิชาการแล้ว ต้องฝึกระเบียบวินัย กินนอนอย่างเป็นเวลา ฝึกความอดทนและความสามัคคีด้วย ระยะหลังมีหลายโรงเรียนได้นำระบบโรงเรียนประจำมาใช้เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ปกครอง โดยมากโรงเรียนประจำนั้นจะเน้นย้ำที่ความมีระเบียบวินัยไม่ตามใจเด็กดังเช่นอยู่ที่บ้าน จึงสามารถสรุปเหตุผลที่ผู้ปกครองส่งลูกเข้าโรงเรียนประจำ ดังนี้

  1. ต้องการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก อยู่โรงเรียนต้องทำตามกฎระเบียบจึงจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เด็กบางคนอยู่บ้านถูกตามใจจนเคยตัว พ่อแม่บอกอะไรก็ไม่ฟัง จึงต้องนำมาให้โรงเรียนขัดเกลา
  2. ต้องการฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และความสามัคคีให้กับลูก อยู่โรงเรียนประจำมีทั้งเพื่อน รุ่นพี่และรุ่นน้อง เด็กจะต้องมีการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมให้ได้
  3. พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแล บางครอบครัวต้องมีภาระหน้าที่ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไปจนทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลลูก หากจะทิ้งไว้คนเดียวก็เกรงว่าจะเป็นอันตราย จึงส่งมาให้โรงเรียนประจำทำหน้าที่ดูแลแทน

               ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าโรงเรียนประจำจะสามารถดูแลบุตรหลานของท่านได้ดี 100 เปอร์เซ็นต์ ต้องอยู่ที่ความเอาใจใส่และความตั้งใจของบุตรหลานท่านด้วย เมื่อนำลูกไปอยู่โรงเรียนประจำก็ควรหมั่นสอบถามเอาใจใส่และไปเยี่ยมเยือนเท่าที่สามารถไปได้ ไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยเพราะถือว่าโรงเรียนดูแลให้แล้ว เด็กหลายคนก็มาจากต่างที่ มีพื้นฐานครอบครัวและจิตใจที่ต่างกันเมื่อมาอยู่ร่วมกันก็อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ เราต้องหมั่นใส่ใจและพูดคุยกับลูกว่ามีปัญหาอย่างไรจุดไหนหรือเปล่าเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที มิเช่นนั้นจะเหมือนว่าเรานำลูกไปทิ้งแล้วปล่อยให้เขาเผชิญปัญหาอยู่เพียงลำพัง