ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

August 19, 2022 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีอักษรย่อคือ ส.ก.  เป็นโรงเรียนชายล้วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาในขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีชื่อเดิมคือ กรมสามัญศึกษา  ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นั้น ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2424 โดยที่ได้เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

ในปัจจุบันนั้นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด 6 หลัง ด้วยกัน มีสนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์และ หอประชุม จัดการเรียนการสอน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด 36 ห้องเรียน และจัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด จำนวน 42 ห้องเรียน รวมแล้วทั้งสิ้น 78 ห้องเรียน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้น มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของศิษย์เก่าที่ได้ศึกษาจบไป โดยเฉพาะด้านวิชาการ ภาษา รวมไปถึงในด้านของการเป็นผู้นำ โดยที่เป็นโรงเรียนต้นแบบในเครือ “สวนกุหลาบวิทยาลัย” มีการสร้างพันธกิจสำคัญร่วมกัน มีการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรในเครือข่ายสวนกุหลาบ สร้างบรรทัดฐานในการเรียนการสอนไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังจะมีงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์และงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการผลัดกันในการเป็นเจ้าภาพ

นอกจากนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้นยังจัดเป็น 1 ในโรงเรียนจตุรมิตรสามัคคี ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 4 โรงเรียนนั้นจะจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล และการแปรอักษรขึ้น  ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์สำคัญของกลุ่มงานโรงเรียนจตุรมิตรสามัคคี  โดยฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีนั้นจะจัดขึ้นในทุกๆ 2 ปี ที่สนามศุภชลาศัย โดยจะมีแต่ละโรงเรียนผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ดำรัสให้มีการจัดตั้งโรงเรียน โดยใช้ พระตำหนักสวนกุหลาบขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นคลังรุงรัง รกและไม่มีประโยชน์นัก มหาดเล็กไม่มีพื้นที่พอแก่การจัดตั้งโรงเรียน จึงได้กราบทูลฯขอ ซึ่งพระองค์นั้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในที่นั้น อาศัยเหตุนี้จึงได้เรียกชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า “โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ” เมื่อพุทธศักราช 2425 เป็นต้นมา

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในสมัยนั้นได้มีการฝึกหัดเหล่าทหาร และมีการจัดให้เรียนแบบสามัญเหมือนโรงเรียนทั่วไปด้วย ต่อมากิจการของโรงเรียนนั้นก็ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ มีหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ และบุตรหลานของข้าราชการ สมัครเรียนมากขึ้นทุกที จนได้กินจำนวนตำแหน่งนายทหารมหาดเล็ก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงตัดสินพระทัยว่า ให้เปลี่ยนโรงเรียนนั้นให้เป็นโรงเรียนสำหรับข้าราชการทั่วไปจะเป็นประโยชน์มากกว่าการเป็นโรงเรียนสำหรับนายทหารมหาดเล็กกรมเดียว และได้เปลี่ยนสถานะจากทหารมาเป็นนักเรียนพลเรือน  การตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจึงได้นับว่าเป็นการสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ ปีระกา พุทธศักราช 2427 นั้นเอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช 2436 จึงได้มีการขยายพื้นที่ออกไปจนตั้งอยู่ด้านนอกของพระบรมมหาราชวังและจากเหตุนี้เองจึงได้เรียกชื่อเพียง “โรงเรียนสวนกุหลาบ” และได้ทำการแยกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยออกเป็นสองแห่งด้วยกันนั้นก็คือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในฝ่ายไทย และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในฝ่ายอังกฤษ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา