ทำความรู้จักโรงเรียนประจำหญิงล้วนและกฎระเบียบต่างๆ

January 24, 2017 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

 

การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนพึงที่จะได้รับอย่างเต็มที่ ซึ่งตรงจุดนี้ก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองด้วยว่ามีความเอาใจใส่ในตัวบุตรหลานมากน้อยแค่ไหน ซึ่งประเภทของโรงเรียนในไทยนั้นก็มีอยู่ด้วยกันมากมาย อาทิ โรงเรียนสหศึกษา โรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วน เป็นต้น ถึงแม้จะเป็นประเภทโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันทว่าหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ดีจะพามาทำความรู้จักกับโรงเรียนประจำหญิงล้วนในประเทศไทยว่าที่มีชื่อเสียงนั้นเป็นโรงเรียนอะไรบ้าง พร้อมทั้งกฎระเบียบในภาพรวมของโรงเรียนเหล่านี้

  1. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย – ถือว่าเป็นโรงเรียนสตรีหญิงแห่งแรกของประเทศไทย เดิมชื่อโรงเรียน “กุลสตรีวังหลัง” โดยโรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนแบบคริสต์มีการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับชั้นปฐมวัย, ประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนโยบายหลักคือต้องการให้กุลสตรีที่จบจากโรงเรียนนี้ไปทุกๆ คน เป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีการส่งเสริมทางด้านวิชาการ รวมไปถึงการสนับสนุนในการออกไปแข่งขันต่างๆ ในระดับสากล ถือเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมากๆ โรงเรียนหนึ่งเลยทีเดียว ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณเขตวัฒนา กรุงเทพฯ มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ, คลาวเดีย จักรพันธุ์ เป็นต้น
  2. โรงเรียนราชินีบน – นับว่าเป็นอีก 1 โรงเรียนประจำหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงค่อนข้างมากในประเทศไทย โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมแบบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวของเครื่องใช้ที่ทันสมัย, ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ที่ได้คุณภาพ, พื้นที่ใช้สอยภายในโรงเรียนที่มีบรรยากาศร่มรื่น ถือว่าเป็นโรงเรียนพี่น้องกับโรงเรียนราชินีที่อยู่บริเวณปากคลองตลาด ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณเขตดุสิต กรุงเทพฯ ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์, แอฟ ทักษะอร เตชะณรงค์, ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ เป็นต้น

กฎระเบียบทั่วๆ ไปของโรงเรียนประจำหญิงล้วน

ถ้าจะว่ากันตามจริงกฎระเบียบของโรงเรียนประจำหญิงล้วนแต่ละที่นั้นก็ไม่ได้มีความเหมือนกันหมดทุกข้อด้วยซ้ำไป แต่ถ้าจะให้ระบุมาเป็นข้อๆ นั้นมันก็ดูจะยากเกินไปเสียหน่อยเอาเป็นว่านี่เป็นกฎระเบียบคร่าวๆ ของโรงเรียนประจำหญิงล้วนในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติกันมา

  1. ต้องเข้าหอนอนตามเวลาที่กำหนดและจะมีการปิดไฟตามเวลาที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
  2. อนุญาตให้กลับบ้านได้เฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เว้นแต่ว่าได้รับการขอจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในโรงเรียน
  4. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด