ความแตกต่างของโรงเรียนสหศึกษากับโรงเรียนชาย-หญิงล้วน

December 28, 2017 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบโรงเรียนของประเทศไทยและประเทศอื่นๆจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ โรงเรียนแบบสหศึกษา(เด็กนักเรียนชาย-หญิงเรียนรวมกัน), โรงเรียนชายล้วน และโรงเรียนหญิงล้วน ซึ่งถ้าจะให้เจาะจงลงไปว่าควรเรียนแบบไหนดีนั้น คงจะสรุปได้ยาก เพราะการเรียนการสอนจะอยู่ภายใต้หลักสูตรของกระทรวงเหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างคือการใช้ชีวิตและสังคมซึ่งบางพฤติกรรมอาจพบเจอในโรงเรียนสหศึกษาแต่ไม่พบเจอในโรงเรียนหญิง-ชายล้วน ในขณะเดียวกันบางพฤติกรรมมักพบเจอในโรงเรียนหญิง-ชายล้วนแต่ไม่พบเจอในโรงเรียนสหศึกษาเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจึงลองรวบรวมข้อดี-ข้อเสียของโรงเรียนแต่ละแบบเพื่อจะได้มองเห็นความแตกต่างได้ชัดขึ้นดีกว่าคะ

โรงเรียนหญิงล้วน :  เด็กผู้หญิงได้มีโอกาสใช้ชีวิตรวมกันในช่วงวัยรุ่น ทำให้ได้สนุกสนานตามประสาสาวๆโดยหมดห่วงเรื่องภาพลักษณ์เพราะไม่มีผู้ชายมาปะปนอยู่ด้วย จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยงามไว้อวดใคร ส่งผลให้มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งมีผลการทดลองพิสูจน์ได้ว่าเด็กหญิงล้วนจะเรียนและมีพฤติกรรมดีกว่าเด็กสหศึกษา แต่ด้วยความที่ไม่คุ้นชินกับเด็กผู้ชายทำให้เวลาที่พบเจอจะมีอาการปะหม่า เขินอาย ไม่กล้าพูดคุยด้วย บางคนถึงกับวิ่งหนี พอเรียนจบไปต่อมหาวิทยาลัยอาจจะเข้าสังคมลำบากเสียหน่อย

โรงเรียนชายล้วน : อย่างเดียวกันกับโรงเรียนหญิงล้วนคือเด็กผู้ชายเมื่อมาอยู่รวมกัน เติบโตมาด้วยกัน ย่อมมีความหาม ดิบ และสามารถแสดงพละกำลังวัยรุ่นออกมาได้อย่างเต็มที่ มีความรัก สามัคคีในพวกพ้อง กล้าได้กล้าเสียรวมกัน เล่นกีฬาได้ทุกรูปแบบ แต่เวลาเจอเด็กผู้หญิงอาจเกิดอาการเขิน อาย ไม่กล้าเข้าใกล้

โรงเรียนสหศึกษา : เมื่อวัยรุ่นสองเพศมาอยู่รวมกัน ย่อมมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านกายวิภาคและพฤติกรรม ดังนั้นการแสดงออกจึงมีทั้งด้านลบและด้านดี เช่นการแบ่งพรรคพวกระหว่างชายหญิง เกิดมีความรักในวัยเรียน ไปจนถึงการทะเลาะวิวาทเพื่อแย่งชิง ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบกับการเรียน แต่เด็กสหศึกษาจะได้เปรียบตรงที่คุ้นชินกับการอยู่รวมกัน เมื่อเติบโตไปจึงไม่ค่อยรู้สึกแปลกแยกหรือต้องมาปรับตัวใหม่

จากบทความข้างต้นอาจพอให้เราสามารถมองเห็นความแตกต่างของโรงเรียนแต่ละแบบได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นการจะเลือกโรงเรียนให้กับลูกจึงควรพิจารณาว่าต้องการให้ลูกของเรามีสังคมอย่างไร เช่น ถ้าเป็นโรงเรียนหญิง-ชายล้วน ลูกก็จะโตมาท่ามกลางเพื่อนเพศเดียวกัน สังคมในแบบเดียวกัน แต่ถ้าเลือกเป็นสหศึกษาเด็กก็จะอยู่ในสังคมของความเป็นจริงที่ผู้หญิง-ผู้ชายอยู่รวมกันคะ