การเรียนออนไลน์ มีข้อดี และ ข้อเสีย

การเรียนออนไลน์ มีข้อดี และ ข้อเสีย

December 29, 2022 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19เชื่อว่าหลาย ๆ คนล้วนต้องเคยผ่านประสบการณ์ การเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด กันมาแล้วใช่มั้ยคะ ซึ่งแน่นอนว่าการเรียนแบบนี้ต้องมีข้อดีอย่างมาก และ ข้อเสียให้เราได้คำนึงถึงอยู่เหมือนกัน อย่างแน่นอน เพราะมันเป็นการเรียนที่แตกต่างจากการเรียนปกติอย่างมาก และวันนี้เราจึงได้อยากมารวบรวมข้อดี และ ข้อเสีย ของการเรียนออนไลน์ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง มาดูไปพร้อมกันเลยค่า

READ MORE

แนะนำ 5 โรงเรียนประถมของรัฐบาลที่ดีที่สุด

November 14, 2022 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

มีลูกในยุคนี้ต้องหาโรงเรียนดีๆ ให้ลูก แต่รายได้นั่นนะสิที่ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนเลย วันนี้เราเลยหาโรงเรียนรัฐบาลที่ได้รับความนิยมและโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับดีมากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

READ MORE

ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

August 19, 2022 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีอักษรย่อคือ ส.ก.  เป็นโรงเรียนชายล้วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาในขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีชื่อเดิมคือ กรมสามัญศึกษา  ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นั้น ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2424 โดยที่ได้เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย

READ MORE

ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

August 19, 2022 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีอักษรย่อคือ ส.ก.  เป็นโรงเรียนชายล้วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาในขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีชื่อเดิมคือ กรมสามัญศึกษา  ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นั้น ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2424 โดยที่ได้เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย   ในปัจจุบันนั้นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด 6 หลัง ด้วยกัน มีสนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์และ หอประชุม จัดการเรียนการสอน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด 36 ห้องเรียน และจัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด จำนวน 42 ห้องเรียน รวมแล้วทั้งสิ้น 78 ห้องเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้น มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของศิษย์เก่าที่ได้ศึกษาจบไป […]

READ MORE

มาทำความรู้จักกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากัน

August 18, 2022 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีการศึกษาถึงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในปัจจุบันนั้นจัดอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครในเขตที่ 1 (สพม.1) โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้นมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 เดือนมกราคม พุทธศักราชปี  2480 โดยพันเอก หลวงพิบูลสงคราม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 227 ถนนพญาไทแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้มีพื้นที่และอาณาเขตติดอยู่กับหลายคณะด้วยกัน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ภายในพื้นที่เช่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังเป็นที่ตั้งอยู่ของ กลุ่มอาคารจุฬาวิชช์ และที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

READ MORE

มาดู ผลกระทบของการไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลอย่างไรบ้าง

March 5, 2020 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

สิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆ บนโลกใบนี้ ก็คือ มนุษย์มีมันสมองที่สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆ และเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะฉะนั้นพื้นฐานของการดำรงอยู่อาศัยในโลกปัจจุบันนี้ ก็คือการเรียนรู้แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีบุคคลหรือประชากรที่อยู่ในวัยเรียน ไม่ให้ความใส่ใจกับการเรียนสักเท่าไหร่นัก ซึ่งปัญหานี้จะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อมาในอีกหลายๆ เรื่อง

READ MORE

มารู้จัก ธรรมชาติการเรียนรู้ คืออะไรมาดูกัน

February 11, 2020 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

การเรียนรู้คืออีกหนึ่ง องค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะมนุษย์ที่จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อยกระดับ และพัฒนาชีวิต รวมทั้งพัฒนาสติปัญญาของตน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, ทัศนคติ และความคิดต่างๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งขั้นตอนการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้นี้ สามารถมีได้ในหลายๆ ทาง แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล หากแต่ส่วนใหญ่แล้ว การเรียนรู้จะมาจากประสบการณ์รวมทั้งการฝึกฝน วันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับแนวทางในการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ซึ่งการเรียนรู้นั่น ก็คือ ‘ธรรมชาติการเรียนรู้’

READ MORE

มาแตร์เดอี โรงเรียนหญิงล้วนแถวหน้าที่มีชื่อเสียง มานานถึง 90 ปี

September 5, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

เป็นโรงเรียนคาทอลิกเอกชนดำเนินการโดย แม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล “มาแตร์เดอี” เป็นวลีภาษาละตินหมายถึง “มารดาของพระผู้เป็นเจ้า” ในปี พ. ศ. 2468 คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันส่งซิสเตอร์ชาวยุโรปสี่คนไปทำงานด้านการศึกษาในประเทศไทยตามคำเชิญของ Archbishop Rene Perros หัวหน้าคณะเผยแผ่คาทอลิกในประเทศไทย ในปี พ. ศ. 2469 ซิสเตอร์มารีได้ตัดสินใจซื้อที่ดินประมาณ 18 ไร่ กับบ้านหลังใหญ่ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีขึ้น และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวบนถนนเพลินจิต เป็นอาคารไม้ที่มีหอคอยที่โดดเด่นสองแห่ง หอพักนักเรียนหนึ่งแห่ง ในขณะที่อีกแห่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของซิสเตอร์พร้อมกับโบสถ์เล็กๆ

READ MORE

โรงเรียนสหศึกษา คืออะไร แตกต่างจากโรงเรียนปรกติอย่างไร

August 23, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

เมื่อพูดถึงโรงเรียนมีเรามักจะพูดถึงสองประเภท ได้แก่ โรงเรียนแบบผสม และโรงเรียนชายล้วน/หญิงล้วน “โรงเรียนสหศึกษา” เป็นชื่อเรียกอีกอย่างของโรงเรียนแบบผสม ซึ่งจะมีนักเรียนชายหญิงรวมกัน โรงเรียนสหศึกษามีข้อดีหลายอย่างสำหรับนักเรียน แต่ก็มีข้อเสียเช่นกันเมือเอานักเรียนสองเพศมาอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวัยกำลังเจริญเติบโต เราลองมาดูกันว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้าง

READ MORE

แป๊ะเจี๊ยะ โรงเรียน คืออะไร และจำเป็นต้องจ่ายไหมมาดูกัน

July 10, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

ธรรมเนียมในการจ่ายค่าแป๊ะเจี๊ยของโรงเรียนอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้ว เราเคยได้ยินกระแสข่าวอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายเงียบไปตามระเบียบ แม้ว่าโรงเรียนในไทยจะมีอยู่มากมาย แต่เมื่อผู้ปกครองที่มีกำลังทรัพย์ก็มักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอ สิ่งนี้ทำให้โรงเรียนที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดมีคนแห่มาสมัครกันจนเต็มโควตา แทนที่หลายโรงเรียนจะใช้วิธีการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นเกณฑ์หลักในการรับนักเรียน แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ “แป๊ะเจี๊ยะ” นั่นเอง เป็นวิธีที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ขอแค่ผู้ปกครองมีเงินถึง

READ MORE
1 2 3